ป้ายกำกับ: ไฟถนนโซล่าเซลล์

โครงการไฟถนนโซล่าเซลล์ ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ , ธุรกิจ , และสังคม เกิดจากการที่มีเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีผลในเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ , ธุรกิจ , และสังคม ให้มีการดำเนินการหรือดำเนินชีวิตต่าง ๆ ทำได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มีทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่มีการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบันนี้ ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในประเทศที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งทำให้ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญในการดำเนินการระบบเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งหมดนั้นเป็นจำนวนมาก

ไฟถนนโซล่าเซลล์ ปัจจุบันได้มีการนำ พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell มาใช้กับงานส่องสว่าง ไฟสนามตาม สวนสาธารณะ ไปจนถึงไฟถนนในหลายภูมิภาคทั่วโลกเนื่องจากความต้องการประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทยนั้นผลิตมาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าภายในประเทศที่มีรูปแบบการผลิตต่าง ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ , การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน , การผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ , และการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ใช้ขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน ให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทยเอง ก็มีข้อจำกัดทำให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้าที่น้อยลงมาจากปกติและมีการคุมการผลิตไฟฟ้าให้จำกัด โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในเรื่องของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และวิธีการที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไป เพราะดวงอาทิตย์ต้องมีการขึ้นทุกวัน จึงได้มีการคิดวิธีที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์นี้มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อกรองพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้
จากการคิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาทำให้เกิดการริเริ่มโครงการไฟถนนโซล่าเซลล์ขึ้นมา ไฟถนนโซล่าเซลล์ ที่ถูกและดี ที่ปกติแล้วตามท้องถนนหรือเรียบทางด่วน และตามทางปกติทั่วไปจะใช้เสาไฟที่มีหลอดไฟจากพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่างตามทาง ซึ่งภายในประเทศไทยนั้นก็มีถนนหรือเส้นทางเป็นจำนวนมากจึงทำให้กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันมีจำนวนการใช้งานค่อนข้างสูง

จึงได้เริ่มโครงการ ไฟถนนโซล่าเซลล์ ขึ้นมาเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้อยู่เป็นจำนวนมากให้ลดลงไป โดยการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ แทนที่การใช้เสาไฟปกติ เพราะพลังงานที่มาทำหน้าที่ให้แสงสว่างจากไฟถนนโซล่าเซลล์ จะใช้พลังงานที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีการติดตั้งเอาไว้ภายในไฟถนนหรือเสาไฟ ซึ่งจะมีการทำงานโดยตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ส่องมาที่แผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ไฟถนนโซล่าเซลล์ มาแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจัดเก็บไว้ภายในแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใน และเมื่อถึงช่วงเวลากลางคืน ไฟถนนโซล่าเซลล์ จะทำการให้แสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จัดเก็บมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งาน

ซึ่งการใช้ ไฟถนน โซล่าเซลล์ ราคาถูกจึงมามีส่วนช่วยในเรื่องของการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจึงเป็นเหตุที่ทำให้การนำพลังงานชนิดนี้มาแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด